Iratkozz fel hírlevelünkre! 

© 2019 BravePoint    hello@thebravepoint.com     +36304846421     Adatvédelem     Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

1. Alapfogalmak

 

A www.thebravepoint.com címen elérhető honlapot Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó (székhely:1028 Budapest, Nedü utca 22/b.); adószám: 66949624-1-41 tartja fenn.

 

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

 

2. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása

 

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a www.thebravepoint.com honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.thebravepoint.com honlapon található hivatkozás vezet.

 

A jelen Feltételek módosításának jogát Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó fenntartja.

 

Felhasználó a honlap használatával automatikusan elfogadja jelen Feltételeket.

 

3. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

 

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

 

A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

 

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

 

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó érdekeit sérti.

 

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

 

 

 

4. Szellemi alkotások védelme

 

A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás és tartalom jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó. A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

 

A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban – elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben – foglaltak szerint használhatók fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét a www.thebravepoint.com honlapjára való utalással.

 

A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban Aszalós Kinga Ilona fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.

 

5. A szolgáltatás folyamatossága

 

Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó nem szavatolja az elérés szünetmentességét. Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

 

Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

6. Kifogás, panaszkezelés

 

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Aszalós Kinga Ilona egyéni vállalkozó a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.